Webtartalom-megjelenítő Webtartalom-megjelenítő

Menedzselt kiegyensúlyozott eszközalap

Az eszközalap célja, hogy a közepes kockázatot vállalva a kockázatmentes hozamot hosszú távon érdemben meghaladó teljesítményt nyújtson. Az eszközalap eszközmegoszlását – tőke- és pénzpiaci eszközök, valamint befektetési alapok alkalmas kombinációjával – a vagyonkezelő befektetési szakemberei határozzák meg az aktuális értékpapír-piaci viszo-
nyokhoz alkalmazkodva.
Az eszközalapot alkotó befektetési alapok úgy kerülnek kiválasztásra, hogy az eszközalapot célzottan mintegy 50%-ban részvény befektetések alkossák, melyek között elsősorban az Egyesült Államokban, illetve az Európai Unió országaiban kibocsátott, kiemelkedő teljesítményt nyújtó értékpapírok és – kisebb mértékben – a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett nagy forgalmú, jó növekedési kilátásokkal rendelkező részvények, továbbá a fejlődő országok tőzsdéin forgó részvények és a fentiekbe fek-
tető befektetési alapok is megtalálhatók.
A kockázat mérséklése érdekében az eszközalap a befektetett tőke hasonló nagyságrendű – mintegy 50%-os – részét kibocsátó szerint megfelelően diverzifikált, jellemzően magyar államkötvényekből álló kötvénybefektetésekben tartja

Dokumentumtár portlet Dokumentumtár portlet

Befektetési politika

Grafikonrajzoló Grafikonrajzoló

Webtartalom-megjelenítő (Globális) Webtartalom-megjelenítő (Globális)

Dokumentumtár portlet Dokumentumtár portlet

Havi jelentések